ویزا 96 ساعته با هتل 135 درهم

ویزا 96 ساعته تک 140 درهم

 

ویزا 14 روزه با هتل 265 درهم

ویزا 14 روزه تک 270 درهم

 

ویزا 30 روزه 295 درهم

ویزا 90 روزه 730 درهم

 

Zain International 3* BB 96 DHS

 

Citymax Burdubai 3* BB 126 DHS

 

Ibis Al Barsha 3* Top 99 DHS BB

 

New Black Stone 4* BB 112 DHS

 

Flora Grand 4* BB 138 DHS

 

City Season 4* BB 185 DHS

 

Lotus Grand 4* BB 125 DHS

 

Aloft City Centre 4* BB 190 DHS

 

Aloft Palm 4* BB 220 DHS

 

Carlton Palace 5* 175 DHS BB

 

Crowne Plaza Deira 5* 186 DHS BB

 

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* 229 DHS